top of page

אמנת הנגישות שלנו

.עוגיות ישראליות עושה כל מאמץ כדי להתאים את האתר כדי שיעמוד בתקנות הנגישות הבינלאומיות

(להלן: "התקנות") אתר עוגיות ישראליות מקפיד על כך שנכסיו הדיגיטליים יעמדו בדרישות תקנות שיוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג2013 AA, וכן, מיישם את המלצות מסמך WCAG2.0 W3C מאת ארגון

WCAG  בעברית: 2.0 הנחיות לנגישות תכנים באינטרנט

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 :באנגלית

תיקונים והתאמות שבוצעו (26.3.23)

1. אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.

2. תכני האתר כתובים באופן ברור.

3. האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרניים.

4. התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

5. תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

6. לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

7. האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש Ctrl וגלגלת העכבר.

8. אין באתר שימוש בתצוגת טקסט נע או מהבהב.
 

החרגות

חשוב לציין, כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר וביתר הנכסים הדיגיטליים שלנו, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם
הונגשו

 

יצירת קשר בנושא נגישות

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח לקבל הערות ובקשות, באמצעות פנייה לאחראי הנגישות באתר בדואר האלקטרוני ugiot.il@gmail.com

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר, אנו ממליצים מאוד לצרף פרטים מלאים ככל שניתן

bottom of page